Ako prebieha montáž klimatizácie?

Množstvo ľudí stále váha nad montážou klimatizácie z dôvodu neoprávnených obáv z veľkého zásahu do samotnej stavby. Stále radšej hľadajú alternatívu v podobe rôznych mobilných zariadení, ktoré však ani zďaleka neponúkajú taký výkon ako dobre navrhnutá a kvalitná klimatizácia. Ako v skutočnosti vyzerá montáž klimatizácie?

Obhliadka objektu na montáž klimatizácie

Pred samotnou montážou je pre technika vhodné poznať miesto klimatizácie a všetky jeho špecifiká. Technik môže navštíviť váš domov a posúdiť stav na montáž klimatizácie do domu alebo bytu. V prvom rade musí zistiť, kde je najbližší prívod elektrickej energie (prípadne či je na klimatizáciu nachystaná predpríprava), do ktorých stien sa môže a nemôže vŕtať, ale aj či je vonku kde bezpečne umiestniť vonkajšiu klimatizačnú jednotku.

 

Návrh riešenia klimatizácie

Výsledná cena montáže klimatizácie sa odvíja aj od správneho návrhu celého systému. Čím je vzdialenosť medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou menšia, tým sa zmenšujú aj výsledná cena za klimatizáciu a celková náročnosť montáže. Vonkajšia klimatizačná jednotka môže byť umiestnená na balkóne, fasáde, ale aj na streche či na zemi vedľa budovy. V prípade, že máte záujem o viac vnútorných klimatizačných jednotiek, technik môže navrhnúť aj takzvané riešenie Multisplit klimatizácie, ktoré operuje len s jednou vonkajšou jednotkou, čo opäť šetrí vaše financie a znižuje náročnosť montáže. Odborník vždy navrhne najlepšie možné riešenie s vysokou účinnosťou chladenia.

 

Montáž klimatizácie

Samotná montáž klimatizácie sa dá stihnúť za niekoľko hodín, maximálne jeden deň (v závislosti od náročnosti, počtu jednotiek a zvoleného riešenia). Vo väčších, napríklad kancelárskych objektoch, samozrejme, trvá montáž dlhšie. Medzi hlučné a prašné práce patria najmä prevŕtanie obvodového múru na prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky, montáž systému na zavesenie vonkajšej jednotky na stenu (ak je taká možnosť), prípadne drážkovanie na prívod elektrickej energie. Následne môže prebehnúť osadenie jednotiek, ich prepojenie, naplnenie chladivom, pripojenie do siete a spustenie.

 

Spustenie klimatizácie do prevádzky

Pred prvým spustením klimatizácie do prevádzky technik skontroluje, či je v jednotke dostatok chladiva, či chladiaci okruh dostatočne tesní a či žiadny z komponentov nie je poškodený. Spustením klimatizácie do prevádzky sa zároveň skontroluje jej účinnosť. V prípade poklesu chladiaceho výkonu tak možno identifikovať prípadné poruchy. V prípade, že klimatizácia napríklad vyhadzuje ističe, nemusí ísť o chybu zapojenia samotnej klimatizácie, ale napríklad o nedostatočne dimenzované rozvody elektrickej siete. V takom prípade je potrebné na klimatizáciu vyhradiť samostatný istič, prípadne prizvať elektrotechnika, ktorý navrhne nový obvod na napájanie klimatizácie.

 

Servis klimatizácie

Všetkým zákazníkom odporúčame v rámci pravidelného servisu nechať klimatizáciu raz ročne skontrolovať servisným technikom, ktorý skontroluje funkčnosť klimatizácie, vyčistí výmenník tepla a vonkajšiu jednotku, no postará sa aj o dezinfekciu vnútornej jednotky a systému na odvod kondenzátu. Majitelia klimatizácie by mali aspoň každé tri mesiace skontrolovať filtre vo vnútornej jednotke a podľa pokynov ich vyčistiť.

Súvisiace novinky

Keď Multisplit, tak Hisense!

Keď Multisplit, tak Hisense!

Máte záujem o klimatizáciu a neviete sa rozhodnúť, či siahnuť po riešení Singlesplit alebo Multisplit? Radi vám poradíme.

Ako a prečo sa vykonáva dezinfekcia klimatizácie?

Ako a prečo sa vykonáva dezinfekcia klimatizácie?

Započuli ste niekde informáciu o tom, že klimatizáciu treba pravidelne dezinfikovať? Počuli ste správne – dezinfekcia klimatizácie spolu s pravidelným čistením je základnou podmienkou nielen chladného vzduchu bez nepríjemného zápachu, ale aj zdravej domácnosti a dlhej životnosti vašej klimatizácie. Ako teda čistiť a dezinfikovať klimatizáciu?