Servis klimatizácie

Pravidelný servis klimatizácie, ktorý pozostáva najmä z desiatok kontrolných úkonov a dôsledného čistenia rôznych častí vonkajšej aj vnútornej jednotky, si dokážu zákazníci zabezpečiť sami. Ak napriek vašej pravidelnej starostlivosti o správny chod klimatizácie, prípadne pri jej zanedbaní prestane klimatizácia správne fungovať, je čas obrátiť sa na odborníka. Mnohé operácie by ste nikdy nemali vykonávať na vlastnú päsť.

 

Servis klimatizácie pri poruchách

Aké poruchy dokáže odhaliť a vyriešiť servisný technik? Najčastejšie sa pri kontrole a opravách nefunkčných klimatizácií stretávame s týmito situáciami:

  • Prasknuté potrubie a unikajúce chladivo – potrubie je potrebné opraviť a chladivo doplniť.
  • Chyba napájania – klimatizácia nie je správne pripojená k elektrickej sieti, prípadne bolo pripojenie porušené, napríklad pri vŕtaní do steny v mieste, kadiaľ sú vedené elektrické vodiče.
  • Poškodená kabeláž – mechanicky, ale aj niektorými druhmi hlodavcov a iných škodcov.
  • Zhorený kompresor/výmenník alebo poškodená iná dôležitá súčiastka – poškodený diel je potrebné vymeniť.
  • Vytopená a vyskratovaná klimatizácia – buď pri nesprávnom odvode kondenzátu, alebo pri havárii vodovodného potrubia v domácnosti.

 

Záručný a pozáručný servis

Bez príslušného elektrotechnického vzdelania alebo akejkoľvek praxe nikdy nezasahujte do tela klimatizačných jednotiek nad rámec spomínaných úkonov čistenia a bežnej údržby. Ak sa pri používaní klimatizácie vyskytne akýkoľvek neočakávaný problém, obráťte sa na záručný, prípadne aj pozáručný servis.

 

Objednajte si servis klimatizácie

Prestala vaša klimatizácia správne fungovať aj pri dodržiavaní všetkých odporúčaní? Riadiaca jednotka nekomunikuje, jednotka nechladí, prípadne vydáva zvláštne zvuky či spálený zápach? Neváhajte nás kontaktovať a vychutnajte si doma znesiteľné teploty aj počas tropických letných dní.

Hisense navrhuje inštalatérom a zákazníkom riadiť sa nasledujúcimi odporúčaniami:

Na prvom mieste je vždy bezpečnosť

Kontrolujte utiahnutie svoriek kabeláže.

Kontrolujte elektrické napájania - napätie, prevádzkový prúd.

Kontrolujte bezpečnostné prvky klimatizácie a kabeláže.

Čistota predlžuje životnosť

Čistite a umývajte filtre vnútornej jednotky.

Dezinfekujte výmenník vnútornej jednotky od baktérii, vírusov a plesní.

Výmenník vonkajšej jednotky mechanicky očistite od náletových peľov, prachu a iných nečistôt vyskytujúcich sa v ovzduší.

Výmenník vonkajšej a vnútornej jednotky chemicky očistite od mastnoty a iných látok.

Kontrolujte čistotu a funkčnosť ventilátorov vonkajšej a vnútornej jednotky.

Ako zabezpečiť správny odtok skondenzovanej vody

Kontrolujte čistotu a priechodnosť potrubia na odvod kondenzovanej vody.

Kontrolujte umiestnenie odvodu kondenzovanej vody a uistite sa, že nesteká na priestory nižších podlaží. Tiež skontrolujte funkčnosť odpadového sifónu, zabránite tým neželanému zápachu.

Kontrola správneho chladenia a vykurovania

Odmerajte teplotu vyfukovaného vzduchu v režime chladenia a vykurovania

Ak vzduch nedosahuje potrebné teploty, tak overte, že je v jednotke dostatok chladiva.

Odmerajte tlak v chladiacom okruhu a uistite sa, že nedochádza k úniku chladiva. Vykonajte potrebnú opravu a uniknuté chladivo doplňte.

mrak