Servis klimatizácie

Klimatizácia je tepelný stroj, ktorý prečerpáva teplo z miestnosti do vonkajšieho vzduchu (v režime chladenia) alebo naopak (v režime vykurovania – vtedy sa to volá tepelné čerpadlo).

Pre správnu funkcionalitu klimatizácií je veľmi dôležité vykonávať odborný a pravidelný servis. Preto by sme vám radi priblížili postup a úkony, ktoré je potrebné vykonať pre efektívnu prevádzku.

Klimatizácie Hisense pracujú s halogénovými plynmi a olejmi. Vo vnútri sa rovnako nachádzajú elektromotory, kompresory a rôzne iné elektronické súčiastky. Teplo sa čerpá pomocou výmenníkov tepla, ktoré musia byť udržiavané v čistote, inak klesá výkon klimatizácie a rastie jej elektrická spotreba.

Hisense navrhuje inštalatérom a zákazníkom riadiť sa nasledujúcimi odporúčaniami:

Na prvom mieste je vždy bezpečnosť

Kontrolujte utiahnutie svoriek kabeláže.

Kontrolujte elektrické napájania - napätie, prevádzkový prúd.

Kontrolujte bezpečnostné prvky klimatizácie a kabeláže.

Čistota predlžuje životnosť

Čistite a umývajte filtre vnútornej jednotky.

Dezinfekujte výmenník vnútornej jednotky od baktérii, vírusov a plesní.

Výmenník vonkajšej jednotky mechanicky očistite od náletových peľov, prachu a iných nečistôt vyskytujúcich sa v ovzduší.

Výmenník vonkajšej a vnútornej jednotky chemicky očistite od mastnoty a iných látok.

Kontrolujte čistotu a funkčnosť ventilátorov vonkajšej a vnútornej jednotky.

Ako zabezpečiť správny odtok skondenzovanej vody

Kontrolujte čistotu a priechodnosť potrubia na odvod kondenzovanej vody.

Kontrolujte umiestnenie odvodu kondenzovanej vody a uistite sa, že nesteká na priestory nižších podlaží. Tiež skontrolujte funkčnosť odpadového sifónu, zabránite tým neželanému zápachu.

Kontrola správneho chladenia a vykurovania

Odmerajte teplotu vyfukovaného vzduchu v režime chladenia a vykurovania

Ak vzduch nedosahuje potrebné teploty, tak overte, že je v jednotke dostatok chladiva.

Odmerajte tlak v chladiacom okruhu a uistite sa, že nedochádza k úniku chladiva. Vykonajte potrebnú opravu a uniknuté chladivo doplňte.

mrak