Registrácia záruky

  Koncový zákazník


  Inštalačná firma s.r.o., alebo živnostník  Táto stránka je chránená reCAPTCHA a platia pre ňuZásady ochrany osobných údajou aZmluvné podmienky spoločnosti Google.


  Pri kvalitnej a pravidelnej starostlivosti o klimatizáciu môže jej životnosť dosiahnuť viac ako 20 rokov. Ako profesionáli v oblasti klimatizačnej techniky si uvedomujeme dôležitosť pravidelného servisu, preto pri jeho vykonávaní prinášame možnosť predĺžiť záruku na zariadenia až na 5 rokov.

  Podmienkou záruky je pravidelný ročný servis certifikovanou firmou, alebo živnostníkom v oblasti klimatizačnej techniky. Je ideálne ak servis vykonáva firma, ktorá zariadenie aj inštalovala.

  Postup:

  1. Vyplňte tento formulár s vašimi údajmi a údajmi o inštalačnej firme.
   • Je potrebné uviesť model a sériové číslo nainštalovaného zariadenia (vnútornej aj vonkajšej jednotky)
   • Tlačidlom „Pridať zariadenie“ pridáte ďalší riadok.
  2. Formulár vytlačte a do 1 roka od inštalácie požiadajte o prvú servisnú prehliadku. Následne každý nasledujúci rok.
  3. Servisnú prehliadku dajte potvrdiť podpisom a pečiatkou servisnej firme.
  4. V prípade reklamácie vás vyzveme predložiť tento formulár.

  Ako má prebiehať servisný úkon – kliknutím na servis.

  Často kladené otázky

  Kde sa dozviem viac o klimatizácii Hisense?
  Katalóg klimatizácií Hisense nájdete v časti Manuály a katalógy. Okrem katalógu a technických údajov tu nájdete aj rozmerové výkresy vnútorných a vonkajších jednotiek.
  Môžem si klimatizáciu nainštalovať svojpomocne?

  Inštalovať si klimatizáciu svojpomocne nie je možné. Klimatizácie môžu inštalovať výhradne certifikovaní odborníci na prácu s chladivami (skleníkovými plynmi), ktorí disponujú elektrotechnickou kvalifikáciou. Naviac tieto inštalácie podliehajú právnym predpisom EÚ a plyny pri inštalácii sú prísne monitorované. Dbáme na to, aby naše zariadenia inštalovali výlučne autorizovaní odborníci.

  Ako sa starať o klimatizáciu?

  Je dôležité odňať kryt vnútornej jednotky a skontrolovať filtre minimálne raz predtým, ako bude klimatizácia uvedená do prevádzky. Ak sú filtre zanesené, je potrebné ich vybrať a odstrániť prach. Je možné ich tiež umyť pod tečúcou vodou. Tu však dbajte na opatrnosť, nakoľko špeciálne vložky, ako sú HEPA alebo vitamínové C filtre, by sa mali pred umývaním vybrať von z jednotky. Pred vložením filtrov späť do jednotky počkajte, pokým úplne vyschnú.

  Pravidelný servis klimatizácie.
  Minimálne raz ročne je potrebná kontrola klimatizácie odborníkom. Servisný technik vykoná dezinfekciu výmenníka tepla vnútornej jednotky a odtoku kondenzátu. Zabráni sa tým zápachu pri prevádzke a zlepší sa výkon klimatizácie. Okrem toho vykoná aj servis vonkajšej jednotky, vyčistí výmenník tepla a skontroluje potrubia a elektroinštaláciu. Servisný technik tiež vizuálne, sluchom a pohmatom overí, či klimatizácia funguje správne. Klimatizácia, ktorá má zanesený výmenník tepla pracuje pri vyššom zaťažení, čím sa znižuje jej životnosť. Pravidelný servis predĺži životnosť vašej klimatizácie až o dvojnásobok. Nie je zriedkavé, že dobre nainštalované a pravidelne servisované klimatizácie vydržia 15 až 20 rokov.
  Mám záujem o klimatizáciu Hisense, ale nemôžem nájsť firmu, ktorá by mi ju nainštalovala.

  Ak vo vašom okolí nie je žiadna firma, ktorá by vám mohla nainštalovať klimatizáciu, kontaktujte nás emailom a my vám radi poradíme.

  Aké sú obmedzenia pri inštalácii klimatizácie?
  Je dôležité správne umiestniť vonkajšiu a vnútornú jednotku. Od toho sa odvíja cena inštalácie. V zásade platí, že čím kratšia je trasa medzi jednotkami, tým lacnejšia je inštalácia. Dôležité je napríklad aj to, koľkokrát sa musí prevŕtať stena a z akého je materiálu. Tiež je podstatné, či si želáte potrubia a kabeláž ukryť do steny – „zaseknúť,“ alebo či vám nebudú prekážať povrchové lišty, ktoré bude vidieť na stene. Vonkajšia jednotka môže byť umiestnená na balkóne, streche alebo vedľa okna. Mali by ste však mať na pamäti, že ak k vonkajšej jednotke nie je bezpečný prístup, bude možno nevyhnutná dodatočná výpomoc zdvíhacej plošiny alebo dokonca horolezca.
  Aká bude cena klimatizácie a inštalácie?
  Rozhodujúci je počet miestností, ktoré si želáte klimatizovať. V priemere sa ceny inštalácie pohybujú v sumách od 1000 € s DPH.
  mrak
  butterfly

  Servis klimatizácie

  Klimatizácia je tepelný stroj, ktorý prečerpáva teplo z miestnosti do vonkajšieho vzduchu (v režime chladenia) alebo naopak (v režime vykurovania – vtedy sa to volá tepelné čerpadlo).

  Pre správnu funkcionalitu klimatizácií je veľmi dôležité vykonávať odborný a pravidelný servis. Preto by sme vám radi priblížili postup a úkony, ktoré je potrebné vykonať pre efektívnu prevádzku.

  Klimatizácie Hisense pracujú s halogénovými plynmi a olejmi. Vo vnútri sa rovnako nachádzajú elektromotory, kompresory a rôzne iné elektronické súčiastky. Teplo sa čerpá pomocou výmenníkov tepla, ktoré musia byť udržiavané v čistote, inak klesá výkon klimatizácie a rastie jej elektrická spotreba.

  Hisense navrhuje inštalatérom a zákazníkom riadiť sa nasledujúcimi odporúčaniami:

  Na prvom mieste je vždy bezpečnosť

  Kontrolujte utiahnutie svoriek kabeláže.

  Kontrolujte elektrické napájania - napätie, prevádzkový prúd.

  Kontrolujte bezpečnostné prvky klimatizácie a kabeláže.

  Čistota predlžuje životnosť

  Čistite a umývajte filtre vnútornej jednotky.

  Dezinfekujte výmenník vnútornej jednotky od baktérii, vírusov a plesní.

  Výmenník vonkajšej jednotky mechanicky očistite od náletových peľov, prachu a iných nečistôt vyskytujúcich sa v ovzduší.

  Výmenník vonkajšej a vnútornej jednotky chemicky očistite od mastnoty a iných látok.

  Kontrolujte čistotu a funkčnosť ventilátorov vonkajšej a vnútornej jednotky.

  Ako zabezpečiť správny odtok skondenzovanej vody

  Kontrolujte čistotu a priechodnosť potrubia na odvod kondenzovanej vody.

  Kontrolujte umiestnenie odvodu kondenzovanej vody a uistite sa, že nesteká na priestory nižších podlaží. Tiež skontrolujte funkčnosť odpadového sifónu, zabránite tým neželanému zápachu.

  Kontrola správneho chladenia a vykurovania

  Odmerajte teplotu vyfukovaného vzduchu v režime chladenia a vykurovania

  Ak vzduch nedosahuje potrebné teploty, tak overte, že je v jednotke dostatok chladiva.

  Odmerajte tlak v chladiacom okruhu a uistite sa, že nedochádza k úniku chladiva. Vykonajte potrebnú opravu a uniknuté chladivo doplňte.

  mrak

  Manuály a katalógy

  mrak
  rybarik