Často kladené otázky

Kde sa dozviem viac o klimatizácii Hisense?
Katalóg klimatizácií Hisense nájdete v časti Manuály a katalógy. Okrem katalógu a technických údajov tu nájdete aj rozmerové výkresy vnútorných a vonkajších jednotiek.
Môžem si klimatizáciu nainštalovať svojpomocne?

Inštalovať si klimatizáciu svojpomocne nie je možné. Klimatizácie môžu inštalovať výhradne certifikovaní odborníci na prácu s chladivami (skleníkovými plynmi), ktorí disponujú elektrotechnickou kvalifikáciou. Naviac tieto inštalácie podliehajú právnym predpisom EÚ a plyny pri inštalácii sú prísne monitorované. Dbáme na to, aby naše zariadenia inštalovali výlučne autorizovaní odborníci.

Ako sa starať o klimatizáciu?

Je dôležité odňať kryt vnútornej jednotky a skontrolovať filtre minimálne raz predtým, ako bude klimatizácia uvedená do prevádzky. Ak sú filtre zanesené, je potrebné ich vybrať a odstrániť prach. Je možné ich tiež umyť pod tečúcou vodou. Tu však dbajte na opatrnosť, nakoľko špeciálne vložky, ako sú HEPA alebo vitamínové C filtre, by sa mali pred umývaním vybrať von z jednotky. Pred vložením filtrov späť do jednotky počkajte, pokým úplne vyschnú.

Pravidelný servis klimatizácie.
Minimálne raz ročne je potrebná kontrola klimatizácie odborníkom. Servisný technik vykoná dezinfekciu výmenníka tepla vnútornej jednotky a odtoku kondenzátu. Zabráni sa tým zápachu pri prevádzke a zlepší sa výkon klimatizácie. Okrem toho vykoná aj servis vonkajšej jednotky, vyčistí výmenník tepla a skontroluje potrubia a elektroinštaláciu. Servisný technik tiež vizuálne, sluchom a pohmatom overí, či klimatizácia funguje správne. Klimatizácia, ktorá má zanesený výmenník tepla pracuje pri vyššom zaťažení, čím sa znižuje jej životnosť. Pravidelný servis predĺži životnosť vašej klimatizácie až o dvojnásobok. Nie je zriedkavé, že dobre nainštalované a pravidelne servisované klimatizácie vydržia 15 až 20 rokov.
Mám záujem o klimatizáciu Hisense, ale nemôžem nájsť firmu, ktorá by mi ju nainštalovala.

Ak vo vašom okolí nie je žiadna firma, ktorá by vám mohla nainštalovať klimatizáciu, kontaktujte nás emailom a my vám radi poradíme.

Aké sú obmedzenia pri inštalácii klimatizácie?
Je dôležité správne umiestniť vonkajšiu a vnútornú jednotku. Od toho sa odvíja cena inštalácie. V zásade platí, že čím kratšia je trasa medzi jednotkami, tým lacnejšia je inštalácia. Dôležité je napríklad aj to, koľkokrát sa musí prevŕtať stena a z akého je materiálu. Tiež je podstatné, či si želáte potrubia a kabeláž ukryť do steny – “zaseknúť,” alebo či vám nebudú prekážať povrchové lišty, ktoré bude vidieť na stene. Vonkajšia jednotka môže byť umiestnená na balkóne, streche alebo vedľa okna. Mali by ste však mať na pamäti, že ak k vonkajšej jednotke nie je bezpečný prístup, bude možno nevyhnutná dodatočná výpomoc zdvíhacej plošiny alebo dokonca horolezca.
Aká bude cena klimatizácie a inštalácie?
Rozhodujúci je počet miestností, ktoré si želáte klimatizovať. V priemere sa ceny inštalácie pohybujú v sumách od 1000 € s DPH.
mrak
butterfly