Registrácia záruky

  Koncový zákazník


  Inštalačná firma s.r.o., alebo živnostník  Táto stránka je chránená reCAPTCHA a platia pre ňuZásady ochrany osobných údajou aZmluvné podmienky spoločnosti Google.


  Pri kvalitnej a pravidelnej starostlivosti o klimatizáciu môže jej životnosť dosiahnuť viac ako 20 rokov. Ako profesionáli v oblasti klimatizačnej techniky si uvedomujeme dôležitosť pravidelného servisu, preto pri jeho vykonávaní prinášame možnosť predĺžiť záruku na zariadenia až na 5 rokov.

  Podmienkou záruky je pravidelný ročný servis certifikovanou firmou, alebo živnostníkom v oblasti klimatizačnej techniky. Je ideálne ak servis vykonáva firma, ktorá zariadenie aj inštalovala.

  Postup:

  1. Vyplňte tento formulár s vašimi údajmi a údajmi o inštalačnej firme.
   • Je potrebné uviesť model a sériové číslo nainštalovaného zariadenia (vnútornej aj vonkajšej jednotky)
   • Tlačidlom „Pridať zariadenie“ pridáte ďalší riadok.
  2. Formulár vytlačte a do 1 roka od inštalácie požiadajte o prvú servisnú prehliadku. Následne každý nasledujúci rok.
  3. Servisnú prehliadku dajte potvrdiť podpisom a pečiatkou servisnej firme.
  4. V prípade reklamácie vás vyzveme predložiť tento formulár.

  Ako má prebiehať servisný úkon – kliknutím na servis.

  mrak