Servis klimatizácie

Klimatizácia je tepelný stroj, ktorý prečerpáva teplo z miestnosti do vonkajšieho vzduchu (v režime chladenia) alebo naopak (v režime vykurovania – vtedy sa to volá tepelné čerpadlo).

Pre správnu funkcionalitu klimatizácií je veľmi dôležité vykonávať odborný a pravidelný servis. Preto Vám chceme priblížiť postup a úkony ktoré, je potrebné realizovať pre efektívny chod klimatizácií.

Klimatizácie Hisense, ktoré pracujú s halogénovými plynmi a olejmi, nachádzajú sa vo vnútri elektromotory, kompresory a rôzne iné elektronické súčiastky. Teplo sa čerpá pomocou výmenníkov tepla,
ktoré musia byť udržiavané v čistom stave, inak klesá výkon klimatizácií a rastie jej elektrická spotreba.

Hisense, ktorý je odborníkom na klimatizácie odporúča inštalatérom a zákazníkom riadiť sa nasledovnými ľudovými múdrosťami. ?

1./ „Správny elektrikár vždy uzemní“ – Na prvom mieste je vždy bezpečnosť, teda elektrika:

a. Kontrola utiahnutia svoriek kabeláže.
b. Kontrola elektrického napájania- napätie, prevádzkový prúd.
c. Kontrola bezpečnostných prvkov klimatizácie a kabeláže.

2./ „Čistota – základ života“, pre klímu to platí dvojnásobne.

a. Čistenie a umývanie filtrov vnútornej jednotky.
b. Dezinfekcia výmenníka vnútornej jednotky od baktérii, vírusov a plesní.
c. Výmenník vonkajšej jednotky je potrebné mechanicky očistiť od náletových peľov, prachu a iných nečistôt vyskytujúcich sa v ovzduší.
d. Výmenník vonkajšej a vnútornej jednotky je potrebné chemicky očistiť od mastnoty a iných látok.
e. Kontrola čistoty a funkčnosti ventilátorov vonkajšej a vnútornej jednotky.

3./ „Keď neprší, aspoň kvapká“ – Klimatizácia pri chladení odľahčuje vzduch a skondenzovaná voda musí bezpečne odtiecť tam kde chceme my nie ona.

a. Kontrola čistoty a priechodnosti potrubia na odvod kondenzovanej vody.
b. Kontrola umiestnenia odvodu kondenzovanej vody (Či nekvapká susedovi na balkón. Je funkčný sifón do odpadu, aby nám z klímy nesmrdelo?)

4./ „Je ti teplo dievčatko?“ – Kontrola funkčnosti klimatizácie v režime chladenia a vykurovania

a. Meranie teploty vyfukovaného vzduchu v režime chladenia a vykurovania.
b. V prípade že vzduch nedosahuje potrebné teploty- máme dostatok chladiva? (Meranie tlaku v chladiacom okruhu. Hľadanie úniku. Oprava a doplnenie chladiva.)

V prípade servisného problému volajte inštalatéra, ktorý Vám zariadenie inštaloval.
Alebo píšte na info@powering.sk