Registrácia záruky klimatizácií

Koncový zákazník

Meno, priezvisko
Názov spoločnosti
Email
Mesto, obec
Ulica, č.
PSČ

Inštalačná firma s.r.o., alebo živnostník

Názov
IČO
Typ zariadenia
Model

Type

Dátum inštalácie
Seriové číslo (23 miestne)

Poznámka

Pri kvalitnej a pravidelnej starostlivosti o klimatizáciu môže byť jej životnosť viac ako 20 rokov. Ako profesionáli v oblasti klimatizačnej techniky si uvedomujeme dôležitosť pravidelného servisu, preto pri jeho vykonávaní prinášame možnosť predĺžiť záruku na zariadenia až na 5 rokov.

Podmienkou záruky je pravidelný ročný servis certifikovanou firmou, alebo živnostníkom v oblasti klimatizačnej techniky. Ideálne ak Vám servis vykonáva firma, ktorá zariadenie aj inštalovala.

Postup:

  1. Vyplňte tento formulár s vašimi údajmi a údajmi o inštalačnej firme.
    • Treba uviesť model a sériové číslo nainštalovaného zariadenia (vnútornej aj vonkajšej jednotky)
    • Stlačením „pridať zariadenie“ pridáte ďalší riadok.
  2. Formulár si vytlačte a do roka od inštalácie si dajte vykonať prvú servisnú prehliadku. Následne každý nasledujúci rok.
  3. Servisnú prehliadku dajte potvrdiť podpisom a pečiatkou servisnej firme.
  4. V prípade reklamácie vás od Vás budeme požadovať tento formulár.

Ako má prebiehať servisný úkon – kliknutím na servis.

Máte záujem o naše produkty alebo služby?